"The Past is the prologue" This quote has given me a lot to think, a lot to do, and a lot to give to this life. I believe that history is not equal to the future, but it could be, if we don’t change, if we don’t move from our comfort zones and start contributing goodness and perfections in our lives

Friday, June 17, 2011

unang sukkun au ito taringot holong
naung hudokhoni sai hot di rohakki
jolo sukkun ma dirim
manang holong roham tu au
tung pikiri ma unang gabusi au

dang manghuling sada tangan lao martopak
dang marbingkas anggo soadong alana
manang boha pangalohom
sabar do au ma nganju ho
sai hu anjau do ho
anggiat muba ho

unang ma baen ito hasian
atar holong roham tu au
ai molo di tikki dompak do holongmi
molo dung tundal ito
au sian lambungmi
muba ma... holongmi...

No comments:

Post a Comment